woensdag 26 juni 2013

Verlangen naar Richting en Structuur

In een gesprek met iemand die dit project een warm hart toedraagt kwamen we op een gegeven moment uit op de vraag waar we nu eigenlijk naar toe gingen. Ik sprak over de aantrekkelijke schoonheid van het zoveel mogelijk verblijven in een scheppende stroom en dat een dergelijke toestand al haast een doel op zichzelf zou kunnen zijn, omdat het simpelweg heerlijk is om met inspiratie wakker te worden, en ook geregeld durende de dag nieuwe ideetjes te krijgen.

Productie van Casey Weldon (1)
Zij reposteerde dat zij al lange tijd in een dergelijke toestand verbleef en er juist naar streefde om hier nu eens concreet vorm aan te geven. Een streven om die creativiteit handen en voeten te geven in de wereld zodat het ook iets zinvols oplevert voor de mensen om ons heen. Zij wilde juist een duidelijkere richting en meer structuur.

Zo zou je kunnen, zeggen heb je enerzijds de bron waar de creatieve energie welig stroomt, en anderzijds de aardse 'structurele' vormgeving ervan. Zoals ik gisteren (2) schreef denk ik dat hier ook wederom het persoonlijke kader van belang is. De ene persoon zou maar al te graag leren afstemmen op die stroom van nieuwe energie, nieuwe ideeën, terwijl de ander er haast in omkomt en juist niets liever wil dan het structureren van al die oneindigheid.

Het lijkt me een ideale oplossing om beide bewegingen verder te verkennen. De beweging richting het afstemmen op die heerlijke stroom, en anderzijds de manier om de vruchten van dat 'contact' ook hier concreet in de vorm te gieten.

WELKE RICHTING?
In het artikel 'Ideëel Sociaal Magnetisme' (3) presenteer ik de mogelijkheid dat je op een bepaalde gedachte kunt afstemmen, en daardoor ook in contact kunt komen met soortgelijke gedachten, en dat er misschien zelfs de mogelijkheid bestaat dat je via die belendende gedachten je ook kunt afstemmen op de mensen die deze gedachten ooit eens hebben geproduceerd.

Persoonlijk heb ik veel vertrouwen in het mechanisme van vertrouwen op die stroom. Als je jezelf de juiste vragen blijft stellen en het gevoel weet vast te houden van in die 'stroom' te zijn, dan komen er als vanzelf antwoorden die het meest zinvol zijn voor jou.

Als je je dus zou blijven afstemmen op de vraag hoe je concreet structuur kunt aanbrengen in wat je een oneindigheid aan ideeën zou kunnen noemen, dan lijkt het me aannemelijk dat hiervoor dan ook juist die bewegingen worden geactiveerd om ook daadwerkelijk meer richting en structuur te creëren. In die zin is het een kwestie van vertrouwen en 'aangesloten' blijven.

NOTEN
(1) http://pulpfactor.com/art/3454/art-and-illustrations-by-casey-weldon/
(2) http://noetiek.blogspot.nl/2013/06/1000-wegen-naar-een-voller-leven.html
(3) https://noetiek.wordpress.com/2013/06/07/ideeel-sociaal-magnetisme-via-een-onderwerp/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten