zaterdag 29 juni 2013

Over het Koesteren van Misverstanden

Als je probeert samen te werken met mensen met het doel om gedachten- gevoelensruis te verminderen, meer helderheid te verschaffen en nieuwe informatielagen aan te boren, dan is het haast onvermijdelijk dat er ook gewone menselijke misverstanden in de communicatie optreden. We zijn immers allemaal mensen en ook al beweren sommigen dat 'alles één' is, praten we toch nog maar al te vaak langs elkaar heen, of kijken we niet helemaal zuiver meer omdat er op een of andere manier iets wordt geraakt in ons.

Wadend door Misverstanden Verder Komen (1)
Het zou natuurlijk ongekend fantastisch zijn als je alleen maar zou omgaan met mensen met wie je nooit of te nimmer misverstanden hebt, maar dat is niet al te realistisch. Ik ga er dan ook meer vanuit dat misverstanden onvermijdelijk zijn in de communicatie, en ook het praten over deze noëtische onderwerpen is daarop geen uitzondering.

De vraag is echter hoe je er op zo'n manier mee kunt omgaan dat je er iets positiefs uit kunt halen, en vandaar dat ik wil gaan spreken over het zelfs 'koesteren van misverstanden', omdat ze er in principe toe kunnen leiden dat bepaalde zaken helder worden; ook biedt het de mogelijkheid om jezelf bewust te worden van bepaalde blinde vlekken. Als je misverstanden met een glimlach kunt omarmen dan kunnen ze in principe werken als procesversnellers, ook al lijkt het daar soms niet op.

Hierbij probeer ik me wel voor te nemen om eventuele misverstanden wel op zo'n manier te veralgemeniseren dat het ook zinvol kan zijn voor anderen. Al was het alleen maar om te kunnen verwijzen naar bepaalde misverstanden zodat je niet steeds dezelfde zaken aan het verduidelijken bent. Op die manier kun je je als het ware door een woud van misverstanden heenwerken om uiteindelijk dichter bij het doel te komen, en voor mij is dat doel een zuiverder contact met je creativiteit waardoor je in staat bent om nieuwe informatie te ontvangen, die je onder ideale omstandigheden ook nog eens praktisch kunt inzetten.

(1) geplukt van http://brilliance-of-art.tumblr.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten