donderdag 27 juni 2013

Verschillende Soorten Ervaringen en het concept van de Repeterende Plaat

In een gesprek met een sparringpartner over dit project kwam naast de vraag over de richting (1) ook de vraag of het opdoen van ervaringen dan wel zoveel toegevoegde waarde zou hebben. Zij had meer de neiging om te denken dat er wel voldoende ervaringen zijn opgedaan, en dat het meer tijd werd om actief iets te gaan doen met al die ervaringskennis.

Werk van Alex Kisilevich (2)
Vanzelfsprekend een nobel streven om graag actief de handen uit de mouwen te willen steken en ik wil iedereen ook aanmoedigen dat vooral te doen. Op de net al aangehaalde pagina over 'Het Verlangen naar Richting en Structuur' spreek ik over de beweging naar de bron van creativiteit toe, waardoor er nieuwe informatie binnen kan komen en nieuwe ervaringen kunnen worden opgedaan.

Daarnaast is er de beweging om die nieuwe informatie of die ervaringen concreet in de wereld te willen zetten.

HOE ORIGINEEL ZIJN BEPAALDE ERVARINGEN?
Ooit, lang geleden, las ik eens het werk van een vrouw die beweerde informatie te putten uit lagen waar we ons als gewone alledaagse 8-journaal kijkende Nederlander niet veel bij kunnen voorstellen. Zo noemde ze ook een reden waardoor het 'aardse menselijke systeem' aan het 'verstropen' zou zijn. Ze beweerde namelijk dat er eigenlijk wel erg veel mensen zouden zijn die eigenlijk ervaringen meemaken die al vele miljoenen keren eerder zijn meegemaakt.

Thema's en gedachten die voor degene die het betreft allemaal erg aangrijpend en interessant zijn, maar die vanuit een ruimer perspectief gezien niet veel nieuws opleveren. Zij beweerde ook dat veel mensen in zekere zin ook leven na leven (als je daar al in gelooft) in dezelfde thematiek blijven hangen.

STREVEN NAAR NIEUWE INFORMATIE/NIEUWE ERVARINGEN/NIEUWE VRAGEN
Als je mij dan vraagt, hebben we niet genoeg ervaringen opgedaan en wordt het niet tijd voor actie, dan zou ik denken: "Dat ligt er maar aan". Als je op basis van informatie en ervaringen die al vele malen zijn ervaren en informatie die ook al door vele mensen is versleten gedacht, aan de slag wilt, dan heb ik zo mijn bedenkingen bij de effectiviteit van het actief aan de gang gaan met deze informatie.

Als je het echter hebt over relatief nieuwe informatie en ervaringen die je kunt opdoen als je erin slaagt afgestemd te blijven op de inmiddels al vaak aangehaalde creatieve stroom, dan levert dat nieuwe impulsen op met nieuwe mogelijkheden.

VOORLOPIGE CONCLUSIE
Een conclusie zou dan ook kunnen zijn dat je je zou kunnen afvragen hoe nieuw werkelijk je ervaringen/ideeën/informatie zijn op basis waarvan je nieuwe dingen wilt gaan realiseren in de samenleving. Ik ben zelf momenteel vooral geneigd om te denken dat we in eerste instantie ons beter kunnen richten op het met meerdere mensen afstemmen op die bron, en dan vertrouwen ontwikkelen op het kunnen omgaan en verwerken van die nieuwere ervaringen en informatie, om dan uiteindelijk dingen meer te gaan neerzetten in de wereld.

Tegelijkertijd spreekt het me ook erg aan om zelfs dat niet in te vullen en dat meer over te laten aan die stroom van creativiteit die wellicht iedere dag opnieuw verrassingen aandraagt.

NOTEN
(1) http://noetiek.blogspot.nl/2013/06/verlangen-naar-richting-en-structuur.html
(2) http://www.visualnews.com/2011/03/18/a-story-revealed-through-reflected-faces/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten