zondag 7 juli 2013

Perspectief Verruimen via Hartcoherentie

Er is de laatste jaren al veel gesproken over hartcoherentie. Ik heb er in het verleden ook al de nodige aandacht aan besteed op de hoofdsite (1), maar ik kom er niet onderuit om het toch ook weer onder de aandacht te brengen, en wel omdat het een krachtige manier lijkt om een ander perspectief te verkrijgen.

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het streven naar minder ruis, en een ruimer perspectief van belang is binnen dit noëtische project. In het interessante bewustzijnsverkenningsboek van Bruce Moen (2) wordt een oefening gepresenteerd die hij onderstreept als de meest waardevolle 'techniek' om tot nieuwe inzichten te komen in de verkenning van bewustzijnsvelden.

afbeelding afkomstig van (3)
Omdat één van de doelen van dit project is het verkrijgen van nieuwe informatie die we wellicht zouden kunnen integreren in het normale alledaagse leven, lijkt kennis over deze benadering van belang.

Het fascinerende is namelijk dat zowel Bruce Moen als het Heart-Math instituut - dat veel onderzoek heeft gedaan naar hartcoherentie - een methode voorstellen die uitblinkt in haar eenvoud, maar die potentieel tot ongekende diepten kan leiden. Een methode die je in staat kan stellen een hele andere laag van de realiteit waar te nemen.

De kern van de methode is als volgt: je gaat ergens ontspannen zitten of liggen en vervolgens open je de deur van de magie door jezelf te vragen momenten te herinneren waarop je door anderen mensen werd geliefd of momenten waarop je anderen lief had. Door je af te stemmen op momenten waarop je liefde voelde afkomstig van een ander persoon, of momenten waarop je zelf liefde voelde voor iemand, kun je een gevoel activeren dat letterlijk je hart kan laten gloeien.

Het hart verspreidt dan vervolgens deze wonderlijke staat van zijn, door naar de rest van je lichaam waardoor je uiteindelijk als geheel in een andere waarnemingstoestand kan terechtkomen. Een toestand waardoor je opeens kunt gaan resoneren met andere gedachten, andere gevoelens.

Volgens het Heart-Math Instituut word je geest hierdoor scherper, vitaler en krachtiger en Bruce Moen stelt dat het bereik van je bewustzijn enorm kan worden verruimd als je in staat bent deze liefdesstand langer vast te houden.

Het lijkt me dan ook zeker een waardevolle vaardigheid om te trainen. Je kunt overigens in plaats van mensen ook je afstemmen op liefdevolle momenten die je had met dieren of bij het doen van bepaalde dingen of het zien van bijvoorbeeld schoonheid in de natuur.

NOTEN
(1) Hartcoherentie en het gebruik van hartparels
(2) Moen, B. (2005) Afterlife Knowledge Guidebook. Charlottesville, Virginia, Verenigde Staten: Hampton Road Publishing Company.
(2) http://www.fanpop.com/clubs/beautiful-pictures/images/32394312/title/surrealism-art-photo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten