zondag 7 juli 2013

Met Hartparel een Etherische Banshee Ontmantelen

Hieronder volgt een verhaal dat waarschijnlijk niet echt geschikt is voor erg nuchtere mensen (1). Je zou het zelfs een hardcore etherisch verhaal kunnen noemen. Het is afkomstig van Bruce Moen, die werkt in de 'lijn' van Robert Monroe (2).

Er waren veel lelijke en afgrijselijke banshee-foto's te vinden.
Om het een beetje gezellig te houden heb ik gekozen voor een vrij vriendelijke variant.
Hij vertelt het verhaal van de vader van een vriend van hem die terminaal ziek was. Iedere nacht schreeuwde die vader in grote angst vanaf het moment dat hij in slaap viel tot hij weer wakker werd. Bruce werd samen met zijn vriendin Rebecca gevraagd of zij er misschien iets aan konden doen (3, p.124)

Bruce en Rebecca besloten hierop op zijn non-fysieks (dus zonder hun fysieke lichaam) eens een kijkje te gaan nemen bij de betrokken man. In deze toestand bleek het namelijk mogelijk te zijn om ook datgene te zien waar die vader helemaal gek van werd. Ze zagen hoe de vader werd geconfronteerd met een zogenaamde 'banshee', en wel een enge groene, dampachtige variant met een angstaanjagend gezicht met doeken die wapperend achter hem bewogen.

Het idee van de banshee is afkomstig uit de Ierse cultuur waar het staat voor een veelal vrouwelijke figuur die jankend en huilend een lied zingt als aankondiging voor de dood die snel zal volgen (4).

Rebecca wist het probleem van de banshee op te lossen door de betrokken man te leren die banshee lief te hebben, en iedere keer als die vader de rust kon vinden om liefde te 'genereren' en die naar dat monster te zenden, verdween het wezen. Die banshee bleek namelijk zijn eigen creatie te zijn die hij onbewust in elkaar had gesleuteld omdat hij zo bang was voor de dood.

Verderop legt Bruce Moen uit hoe je hartparels (5) kunt inzetten om dit soort etherische lolbroeken te ontmantelen. In een ander voorbeeld wordt op deze manier een schijnbaar monsterachtig wezen van zijn harde buitenlaag verlost waarna het overgeblevene deel zoiets zegt als: "Goddank dat je me nu eigenlijk echt kunt zien!"

NOTEN
(1) Ik ben veel te nuchter voor dit project
(2) Robert Monroe komt nogal eens voor binnen deze noëtische sites. Laatst schreef ik nog over het Lifeline project: Het Lifeline Project en de Rinkelende Bel
(3) Moen, B. (2005) Afterlife Knowledge Guidebook. Charlottesville, Virginia, Verenigde Staten: Hampton Road Publishing Company.
(4) Wikipedia is hierbij erg verhelderend.
(5) In een artikel uit 2011 schrijf ik uitgebreid over hartparels en hartcoherentie. Deze hartparels lijken een krachtig middel om angsten te laten verdwijnen. Lees er meer over op Hartcoherentie en het gebruik van Hartparels.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten