dinsdag 1 oktober 2013

De Kunst om Liefde, Harmonie en Eenheid Langer vast te leren Houden

Soms lijken de lessen in het leven zo eenvoudig te zijn. Binnen dit noëtische project probeer ik dan weliswaar om de grenzen van het bewustzijn te verkennen, waarbij ik er ook naar streef om een zekere objectief en wetenschappelijk kader te gebruiken, maar soms lijkt het objectieve niet zo relevant. In het boek van Gijsen waar ik al eerder naar verwees (1,2) wordt dat ook treffend verwoord:

"Een ziel is niet geïnteresseerd in de objectieve werkelijkheid, alleen in de subjectieve werkelijkheid." (1, p. 88/89)

Met zoveel mogelijk licht het leven spelen (3)
In het boek wordt ook een beeld geschetst van een soort Big Bang die er toe heeft geleid dat de grote eenheid volledig is versplinterd geraakt, waarbij alle deeltjes vooral gevoed worden door één groot streven, namelijk het terugkeren naar die eenheid.

Als mens van vlees, bloed en ziel zouden we vooral voortgedreven worden om zoveel mogelijk weer die harmonie, die eenheid en onbegrensde liefde te voelen. Stel je eens voor dat je je in je leven vooral zou richten op het zo lang mogelijk proberen vast te houden van deze kwaliteiten. Dat zou wellicht wel eens de koninklijke weg kunnen zijn naar een zo optimaal mogelijk leven.

Zie ook: Inschrijven voor Opleiding tot Levenskunstenaar

NOTEN
(1) Gijsen, W. (2013) Maak je hemel op aarde. Vijfde druk. Eserveen: Akasha.
(2) http://noetiek.blogspot.nl/2013/09/innerlijke-gesprekken-met-extern.html
(3) Snapshot uit clip van Laura Jansen 'Wicked World': http://www.youtube.com/watch?v=y3vybPClCCk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten