dinsdag 24 september 2013

Innerlijke Gesprekken met Extern Bewustzijn

Op de hoofdsite van dit noëtisch project heb ik recent twee artikelen gewijd aan de pogingen van de wetenschappelijke wereld om te bewijzen dat buitenlichamelijke ervaringen eigenlijk toch vooral een soort hersenproducten zijn (1,2). Vooralsnog zijn deze ondernemingen weinig succesvol in mijn ogen.

Aardbei uil - afbeelding afkomstig van (3).
Het materialisme zou zich ook eens kunnen gaan richten op die vele ervaringen van mensen gedurende de millenia die beweren contact te hebben met een vorm van extern bewustzijn. Er zijn ook heden ten dagen nog veel mensen die in een meditatieve toestand, of verkerend in een trance, in staat zijn om hun geest af te stemmen op de frequentie van ruimere bewustzijnsvormen.

Momenteel lees ik een interessant boek van William Gijsen, namelijk de vijfde druk uit 2013, van Maak je Hemel op Aarde waarin de auteur beschrijft hoe hij contact legt met een wezen uit een andere bewustzijnslaag.

Dit soort ervaringen zijn voor de Dick Swaabisten een gruwel die ze waarschijnlijk terzijde schuiven met opmerkingen als 'mensen zijn gestoord', 'het is een fantasie', 'het zijn hun hersenen die dit produceren' of misschien zelfs, 'het zijn de genen die de boodschap doorgeven'. De mogelijkheid toelaten dat mensen daadwerkelijk zich kunnen afstemmen op andere niet-fysieke bewustzijnsvormen is immers onmogelijk voor de ware materialistische Swaabist.

Ik zou de lezer graag willen aansporen wetenschappelijk werk te noemen waarin deze verschijnselen worden onderzocht. Verder is het het overwegen waard dat voordat we als mensheid een sprong in ons collectieve bewustzijn kunnen maken voorbij het materialistisch Swaabisme we wellicht wel wat externe informatie kunnen gebruiken (4).

NOTEN
(1) http://noetiek.wordpress.com/2013/09/08/het-gevoel-buiten-je-lichaam-aangeraakt-te-worden-onderzoek-door-olaf-blanke/
(2) http://noetiek.wordpress.com/2013/09/17/over-het-kunstmatig-oproepen-van-een-misvormde-buitenlichamelijke-ervaring-via-hersenstimulatie/
(3) http://blog.ilusix.nl/fotografie/77-inspirerende-fotos-ter-inspiratie/
(4) http://noetiek.blogspot.nl/2013/08/energie-van-buiten-toevoegen-om.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten